Produkter

Landand fra Dansk Andeudvikling

Hos Dan Duck producerer vi cirka 400.000 ænder om året, hvoraf de 35% går til eksport. Produkterne sælges i supermarkeder, hos slagtermestre og leveres til restauranter.


8 ugers Landand
Det første ideelle tidspunkt for slagtning af en and er ved de otte uger inden ænderne begynder på den nye fjersætning, der gør håndteringen på slagteriet langt mere besværlig. En otte ugers and vejer omkring tre kilo i slagtevægt (dvs. 2400-3200 gram i salgsvægt).
Kødfordelingen mellem lår og bryst er ganske fornuftig.
En otte ugers and fra Dansk Andeudvikling udmærker sig ved at have en dejlig smag og en kød-  og fedtstruktur der gør, at den ikke bliver tør under tilberedningen. Årsagen er det naturlige opdræt, hvor det foregår på ændernes præmisser og deres behov for plads, god ernæring og frisk strøelse hver dag.
Otte ugers ænder sælges typisk som hele ænder (fersk/frossen), andebryster og andelår. Indmad som hjerter, kråsemuskler osv.  udtages og sælges som specialiteter.


14 ugers Landand
Ved de 14 uger kan anden igen slagtes med et tilfredsstillende resultat, fordi fjerskiftet er overstået. I den mellemliggende periode fra otte til 14 uger tager anden typisk 400 gram på i vægt, så den når samlet set op på ca. 3200 gram. Især andelen af brystkød øges betragteligt i denne periode.
Fodermængden er imidlertid dobbelt så stor som vægtøgningen, hvilket gør produktet yderst velsmagende.
Ellers er 14 ugers anden opdrættet under de samme etisk forsvarlige forhold som otte ugers anden og har derfor også den gode kødstruktur.
Smags oplevelsen er ganske enkelt bare blevet endnu større.
14 ugers anden produceres på bestilling, især op til jul og til Mortens aften.

Økologisk variant af Landand
Både otte ugers anden og 14 ugers anden fås i en økologisk variant, hvor anden har fået en lille smule mere af alt det gode fra det konventionelle opdræt og så en stor portion frihed.
Ællingerne kan selv bestemme om de vil være inde eller ude, så de har ubegrænset adgang til det græs, kløver og ukrudtsorter, som har indflydelse på smagen af kødet. Ænderne har et vandhul, de kan snadre i og vaske sig i. Den økologiske drift betyder også, at der mange insekter, som ænderne spiser og som er fulde af gode vitaminer og næring.
De økologiske ænder udgør 7% af den samlede produktion i Dansk Andeudvikling og en stor andel går til eksport. De sælges som hele ænder såvel som parterede.